Pedagógiai program

curriculum

I. Minőségpolitika

„Minden ember egyedi lehetőségekkel születik, és mindenkinek meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a saját egyéniségének megfelelő módon fejlődhessen, hogy aztán később kiegyensúlyozott boldog felnőtté válhasson.”

A MamaLeo Ház nem csupán családi napközi vagy „gyermekmegőrző”, de  gyermekközpont (mini-ovi, bölcsi) ahol központban a gyermek és vele egységben a család áll. Mivel a gyermekek az otthonukon kívül az óvodában, iskolában töltik a legtöbb időt, szeretnénk, ha ez a nálunk töltött idő minőségi idő lenne. Célunk, hogy gyermekeink családias környezetben, kis létszámú csoportokban kreatív, egészséges, boldog gyermekként éljék meg a mindennapokat. Szeretnénk továbbá elősegíteni a családok közötti kapcsolatok elmélyülését, a közösségi élet, minőségi szabadidő eltöltés lehetőségét megteremteni a hozzánk járó családok számára. Igyekszünk minél több közös, családi programot szervezni: közeli kirándulások, séták, bográcsozás a MamaLeo ház kertjében, ünnepek megtartása a családok bevonásával, stb.

II. A MamaLeo Gyerekház és Családi Napközi bemutatása: 

Családi napközink egész napos gondozást, nevelést nyújt a dolgozó szülők gyerekeinek, főleg 1 és 6 éves kor között.  Mátyás király út és Tisza utca sarkán,  kertes családi házunk közel esik az új lakóparki negyedhez (ahol több száz fiatal család él kisgyermekkel): a Tóvároshoz és a Toldi-Dombliget lakóparkhoz,  így a közlekedés akár gyalogosan is kényelmesen megoldható.  Mivel nagy létszámban igénylik a szülők a napközis ellátást, több kis létszámú, korcsoportos (5-7 fős) családi napközivel szeretnénk segíteni a gyermekek napközbeni szakszerű és családias hangulatú, minőségi ellátását.

III. A MamaLeo Ház értékei: 

A családi napközikben felkészült családi napközi gondozók (óvodapedagógusok, óvónők) foglalkoznak a gyerekekkel 5-7 fős csoportokban. A házban pszichológus, családterapeuta, logopédus, mozgásterapeuta is rendelkezésre áll.

Lehetőség nyílik arra, hogy gyerekekkel egyénileg is foglalkozhassunk, könnyebb figyelembe venni az egyes családok igényeit a gondozásban, ellátásban. Csoportjaink igény szerint egész évben működhetnek, nyáron is.

Szeretnénk, ha a gyerekek nem kis felnőttként, hanem valóban kisgyermekként élhetnék mindennapjaikat, ugyanakkor teret biztosítunk saját törekvéseiknek, segítjük önállósodásukat. Igyekszünk változatossá tenni az itt töltött időt, de nem terheljük a gyerekeket folyamatos foglalkoztatással. Egy-egy zenei, mozgásos, művészeti tevékenységet (Zenebölcsi, Mesetorna, Meseszínház, Tapicskoló, Papírszínház) a délelőtti órákban megtartunk, és igyekszünk minél több időt a szabadban tölteni. Teret adunk a szabad játéknak, változatos eszközökkel serkentjük a szerepjátékok kibontakozását, sok mesét hallgatunk és néha -drámapedagógiai módszerekkel- magunk is eljátsszuk a meséket. A gyermekek életkorának megfelelő dalokat, körjátékokat, verseket tanulunk, a rajzolást, festést szintén az életkori-anatómiai fejlettségi szintjüknek megfelelően végeznek.

III.1. Képesség-készség-fejlesztés

A gyermek képességét azon tulajdonságok összessége adja, amelyekre megtanítható, fejleszthető. Amikor ezt a képességet már olyan szinten alkalmazni tudja a gyermek, hogy bármilyen szituációban nehézség nélkül azonnal alkalmazni tudja, akkor készségről beszélünk. A pedagógia általános feladata, hogy a gyermekek kiválasztott képességeit a lehető legjobb módon emelje készségszintre, tehát a megfelelően alkalmazott, begyakorlott képességek alkalmazása ennek előfeltétele. A szabad játék során a gyermek a saját képességei szintjén felfedezi azt a tevékenységet, játékmódot, amelyben a legjobban tudja alkalmazni és fejleszteni képességeit. A legtöbb amit tehetünk, ha hagyjuk, hogy szabad játéka során olyan képzettársításokat és olyan szerepjátékokat valamint egyéb játékokat játsszon, amelyekben ezeket gyakorolni tudja. A gyermek mindent utánoz ami körülötte történik, így tanulja meg a különböző viselkedésmintákat, megfigyeli a felnőtteket és főként az őt szorosan körülvevő, kis világában élőket. Utánzása eleinte teljesen öntudatlan később lassanként ellesi a körülötte élő felnőttek viselkedését, eljátssza amit maga körül tapasztal. Az utánzás mint a lélegzetvétel: a gyermek belélegzi az őt érő benyomásokat, az utánzás pedig a kilégzés. Ezért nagyon fontos, hogy a gyermek nem az értelmével tanulja meg a jó és a rossz dolgok közötti különbséget, hanem minden amit maga körül tapasztal, az szervesen beépül egész testébe, szellemébe, lelkébe, valójába.

Az ember életének első szakaszát – a gyermekkort – alapvetően meghatározza a gyermeki játék, amely nem irányított, szabad teret enged a gyermeki fantáziának és segít kialakítani gyermek viszonyulását a világhoz, önmagához, társaihoz de ugyanígy segít képességeit készségszintre fejleszteni. Akkor épülnek be hatékonyan a fent említett válaszreakciók, viselkedésminták, ha ezt a „fejlesztést” megfelelő mennyiségű és minőségű szabad játékkal kíséri. Mi ennek a szabad játéknak a MamaLeo Házban igyekszünk minél nagyobb teret biztosítani.

III.2 Közösségi élet, a család-és az „Óvoda” kapcsolata 

A családokkal való kapcsolattartás több szempont mellett azért is nagyon fontos mert egyrészt az óvodapedagógus észrevételei, visszajelzései a szülők számára olyan információkat hordoznak, amely megfigyelések az otthonitól eltérő környezetben jellemzik a gyermeket, másrészt mert, a közös kirándulások, családi programok kötetlen formában teszik lehetővé a kisgyermekek –szülő-pedagógus általi – együttnevelését. A gyermek érzi, hogy a figyelem mindkét oldalról rájuk irányul, egységes. Otthoni és óvodai közege – két különböző világa találkozik és -szándékunk szerint- ez az élmény a harmónia érzetét adja a gyermeknek, megnyugszik tőle. A közös játék de bármilyen más közös tevékenység a gyermek számára az egység érzését adja, hiszen a számára meghatározó személyek együtt, vele közösen tevékenykednek.

III.3. Az óvodapedagógus személye

A fent leírtakból is következik, hogy a gyermekekkel napi szinten foglalkozó pedagógusok kiválasztásában a lelki érettség, a gyermeki lélekre való ráhangolódó- és beleérző-képesség lényeges szempont.

A gyermekekkel foglalkozó pedagógus feladata, hogy a szülőt mindig megfelelően tájékoztassa gyermeke állapotáról, lelki, értelmi, érzelmi, nyelvi, szociális fejlődéséről az esetlegesen felmerülő problémákról, feladatokról. A pedagógusnak segítenie kell a gyermeket a beilleszkedésben, a különböző szituációk és konfliktusok feloldásában, de nem megoldania kell a gyermekek helyett a feladatokat. Tudatában van, hogy személyiségével, viselkedésével példát mutat az általa gondozott gyermekeknek, befolyásolja fejlődésüket.

III.4. Tárgyi környezet

A MamaLeo Házban igyekszünk olyan miliőt kialakítani a kisgyermekek, a szülők és dolgozóink számára, amely igényes, harmonikus, otthonos, hiszen sok időt töltünk itt és a gyermekek kialakuló ízlését, igényét befolyásolja az őket körülvevő környezet.

A csoportszobákban van elegendő hely, tágasak, rendelkeznek ugyanakkor kis kuckóval, ahol a gyermekek elbújhatnak, kicsit magukban lehetnek. Biztonságos: berendezése nem jelent veszélyt sem a kicsikre és a nagyobbacskákra sem. Van elegendő játék, baba, építőkocka, fa konyha, edények, a szituációs játékokhoz kellékek (orvosi táska, szerelőpad, fésülködőasztal, stb.) Fejlesztő játékok és sporteszközök a változatos mozgásformák elsajátításához, diavetítő és bábparaván a meséléshez, igényes klasszikus és kortárs mese-és verses könyvek az olvasáshoz.

A kertben van homokozó, füves terület, futkározásra, rollerozásra elég hely, a ház kapuja biztonsági zárral ellátott. A kerítés falakra vidám mesefigurák vannak festve de egyes helyekre táblakrétával a gyermekek is alkothatnak kedvük szerint.

A dolgozók és a szülők számára külön öltöző, mosdó és wc helyiség áll rendelkezésre.

IV. Minőség-ellenőrzés

Pedagógiai programunk érvényesülését a pedagógusok folyamatos önellenőrzése mellett az óvodavezetők és egyéb szakemberek folyamatos látogatásai biztosítják, elsősorban a gyermekek egyes képességeinek fejlődését vizsgálják meghatározott időközönként. A gyermekek alkotásai amelyekben érzelmi megnyilvánulásaikat és finom motorikus képességeinek növekedését, fejlődését követhetjük nyomon szintén fontos információkkal szolgálnak. A pedagógus meghatározza, hogy a foglalkozások során mi a célja és milyen képességeket, kompetenciákat akar fejleszteni a gyermekekkel. Ezeknek a céloknak és fejlesztéseknek az érvényesülését figyeli az óvodavezető, a szakmai vezető az egyes foglalkozásokon, majd a kötetlen játék során is.

V. Napirend

 clock

700 900 Érkeznek a gyerekek, reggelizünk.
900 1000 Játék, majd játékos foglalkozás: zene, torna Meseszínház,Tapicskoló vagy Papírszínház
1000 1015 Kézmosás, tízórai
1015 1145 Öltözködés, kerti játék
1155 1210 Bejövünk a kertből, kézmosás
1210 1230 Ebéd
1230 1300 Meseolvasás, altatás
1300 1500 Pihenés
1500 1530 Uzsonna
1530 1700 Szabad játék, jó időben kerti játék, távoznak a gyerekek