Házirendünk

H Á Z I R E N D

 

A MamaLeo nyitva tartása: hétfőtől- péntekig 8.00–16.30-ig

A MamaLeo reggel 8.00 – 9.00 között fogadja az érkező gyermekeket. Reggelit 8.45 után érkező gyermekeknek nem tudunk biztosítani, így kérjük, hogy ebben az esetben reggelit otthon biztosítsanak a gyermeknek. A gyermekek hazaviteléről kérjük, hogy 16.30 -ig gondoskodjanak.

A gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban leadott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.

A gyermek testi és lelki fejlődéséért közösen felelnek a szülői ház és a családi bölcsőde. Amennyiben a gyermek életében fejlődését/személyiségét veszélyeztető állapot állna be, úgy minden esetben a szükséges jogi intézkedést kötelesek eszközölni a felelős személyek.

A MamaLeo-ban minden gyermeknek külön jellel ellátott doboza van a ruhák tárolására.

Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják benne, mert a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget nem tudunk vállalni.

A csoportba minden kisgyermek behozhatja a számára fontos játékát, kabaláját, (lehetőleg csak egy darabot) de csak saját felelősségre! Kérjük ezért, hogy drága vagy több darabból álló játékot ne hozzatok be a csoportba.

A csoportba csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5 C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a családi bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a családi bölcsődét értesíteni kell.

A gyermek háziorvosának javaslatait: betegség esetén a közösségbe járás szüneteltetésére, az otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani.

A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztatja a családi bölcsődét, és a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a csoportban, a gondozónő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót, addig lázat, fájdalmat csillapít, stb. Ehhez feltétlenül

 

 

szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról.

A család és a csabő kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl a gondozó-szülő napi találkozásaira, nyílt napra, szülői megbeszélésre, faliújságon, interneten, telefonon történő információ cserére is.

Kérjük, hogy látogatásaik időpontját a gondozónővel előre egyeztessék.

A szerződésben megállapított térítési díjat a tárgyhónapot megelőző hónap 10.-ig kell kifizetni.

A hiányzás bejelentését előző nap 9. 00-ig szükséges megtenni, 06/30-476-4066 telefonszámon, betegség esetén amint kiderül a gyermek betegsége.

Amennyiben a gyermek a szülő elhatározásából véglegesen kimarad a bölcsödéből, az előre kifizetett díj nem jár vissza.

A családi bölcsőde egész terültén tilos a dohányzás!

 

Dunakeszi,

 

A házirendet elolvastam, megértettem:

 

 

 

———————————————————–

szülő aláírása